ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Հրապարակային ծանուցում 20.07.2021

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը`
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Փոքր Վեդի, Դավիթ Բեկի փողոց, թիվ 20 հասցեում գտնվող 195.7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 45.6 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 12.4 ք.մ. մակերեսով թոնրատուն, 2.8 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 4 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 1.4 ք.մ. մակերեսով զուգարան և 0.16 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Փարաքար, Մայրաքաղաքային փողոց, թիվ 128 հասցեում գտնվող 792.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 8.6 ք.մ. մակերեսով պահեստ, 45.5 ք.մ. մակերեսով լողավազան, 24.5 ք.մ. մակերեսով առանձնասենյակ, 68.6 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 73.7 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.0955 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 200000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի ք., Մայակովսկի փողոց, թիվ 125 հասցեում գտնվող 58.09 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 7.83 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն և 0.00975 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 5100000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Վիլնյուսի փողոց, 13/6 շենք, թիվ 12 հասցեում գտնվող 82.16 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 28200000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 05.08.2021թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2021թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 23.09.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 27.09.2022թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. BMW X5 4.4 I, թող. տարեթիվը՝ 2000թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 2110000 ՀՀ դրամ:
3. OPEL ASTRA 1.6, թող. տարեթիվը՝ 2002թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1560000 ՀՀ դրամ:
4. HONDA FIT ARIA 1.5, թող. տարեթիվը՝ 2002թ., լոտի մեկնարկային գինը՝ 1220000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի աճուրդային վաճառքն իրականացվելու է օնլայն սակարկություններով՝  https://auctiononline.am  հարթակում: 
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 23.09.2022

«Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ).
1. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- ք. Երևան, Կենտրոն, Պարոնյան փողոց, 28ա շենք, 38 հասցեում գտնվող 48.9 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 26200000 ՀՀ դրամ:
- Արագածոտնի մարզ, համայնք Ապարան, Ապարան ք․, Մաշտոցի փողոց, 11 շենք, 13 հասցեում գտնվող 75,34 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 11000000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 10.10.2022թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 10.11.2022թ.-ին:
2. Շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը.
- ք. Երևան, Շենգավիթ, Արշակունյաց պողոտա, 53ա/33 շենք, 27 հասցեում գտնվող 74.1 ք.մ. բնակարան և 7.2 ք.մ. ինքնակամ շինություն: Լոտի մեկնարկային գինը` 28347500 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, 82/31 հասցեում 10.10.2022թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  10.11.2022թ.-ին:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին), կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am,  www.akson.am կայքեր:

Հրապարակային ծանուցում 23.09.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
Լոտ 1-վաճառքը՝ որպես մեկ միասնական համալիր.
1․1 - ք․ Երևան, Շենգավիթ, Նորագավիթ 1-ին փողոց, 101/4 հասցեում գտնվող 120 ք․մ․ օժանդակ շինություն, 47,8 ք․մ․ անցագրային, 72,9 ք․մ․ պահեստ, 321 ք․մ․ օժանդակ շինություն, 1060,5 ք․մ․ արտաքին մակերեսով ինքնակամ շինություններ և 0,3072 հա հողամաս (վկայականում որոշ շինություններ նշված են արտաքին մակերեսով): Մեկնարկային գինը` 360000000 ՀՀ դրամ:
1․2 - ք․ Երևան, Շենգավիթ, Նորագավիթ 1-ին փողոց, 101/5 հասցեում գտնվող 40,7 ք․մ․ արտադրամաս, 6,76 ք․մ․ շինություն, 5,3 ք․մ․ շինություն, 12,92 ք․մ․ շինություն, 10,64 ք․մ․ շինություն, 3,35 ք․մ․ սանհանգույց, 13,3 ք․մ․ /26,6 խ․մ․/ պարիսպ և 0,101217 հա հողամաս: Մեկնարկային գինը` 40000000 ՀՀ դրամ: 
Լոտ 2 - ք․ Երևան, Շենգավիթ, Նորագավիթ 1-ին փողոց, 4/2 հասցեում գտնվող 99,55 ք․մ․ բնակելի տուն, 6,9 ք․մ․ օժանդակ շինություն, 4,7 ք․մ․ /14,1 խ․մ․/ պարիսպ, 164,4 ք․մ․ ինքնակամ կառուցված շինություններ և 0,088206 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 48000000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, 82/31 հասցեում 10.10.2022թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2022թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում,  կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին), կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 22.09.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- Արարատի մարզ, համայնք Մասիս ք․, Նոր թաղամաս, 27 շենք, 35 հասցեում գտնվող 56,5 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 15100000 ՀՀ դրամ:
- Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Մարտունի ք., Հ. Թումանյան փողոց, 52 հասցեում գտնվող 259.9 ք.մ. բնակելի տուն և 0.11 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 24800000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան ք․, Կենտրոն թաղամաս, 55 շենք, 28 հասցեում գտնվող 42,93 ք.մ. բնակարան։ Լոտի մեկնարկային գինը` 6300000 ՀՀ դրամ:
- Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ, Արտաշատ ք․, Իսակովի փողոց, 40/1 հասցեում գտնվող 95,75 ք.մ. բնակելի տուն, 26,54 ք․մ․ տնտեսական շինություն, 59,39 ք․մ․ ընդհանուր մակերեսով ինքնակամ բնակելի տուն և շինություններ և 0,0476 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17100000 ՀՀ դրամ:
- Շիրակի մարզ, համայնք Անի, Մարալիկ ք․, Հ․ Շահինյան փողոց, 34/1 հասցեում գտնվող 192,01 ք.մ. առևտրի և սպասարկման սրահ, 1,63 ք․մ․ ընդհանուր մակերեսով ինքնակամ շինություններ և 0,0132 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 31300000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք․, Վ․ Տերյան փողոց, 1 շենք, 6 հասցեում գտնվող 51,48 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 11600000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ ք․, Կամոյի փողոց, 38 հասցեում գտնվող 99,5 ք.մ. բնակելի տուն, 10,24 ք․մ․ անասնաշենք, 7 ք․մ․ մառան և 0,024 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 11100000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Դավթաշեն, Դավթաշեն 5-րդ փողոց, 19/1 հասցեում գտնվող 115,1 ք.մ. բնակելի տուն, 11,1 ք․մ․ խորդանոց (12,4 ք․մ․ արտաքին մակերեսով), 17 ք․մ․ ավտոտնակ (18,7 ք․մ․ արտաքին մակերեսով) և 0,03087 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 25800000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Շենգավիթ, Չեխովի փողոց, 16 շենք, 45 հասցեում գտնվող 71,9 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 29100000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Արաբկիր, Ա․ Խաչատրյան փողոց, 11 շենք, 44 հասցեում գտնվող 75,5 ք․մ․ բնակարան և 27,72 ք․մ․ ինքնակամ շինություններ: Լոտի մեկնարկային գինը` 28600000 ՀՀ դրամ:
- Արմավիրի մարզ, համայնք Այգեվան, 7 փողոց, 19 հասցեում գտնվող 111,9 ք․մ․ բնակելի տուն, 16,6 ք․մ․ խոհանոց, 31,2 ք․մ․ ավտոտնակ, 6,9 ք․մ․ թոնրատուն, 18,2 ք․մ․ անասնաշենք, 15,8 ք․մ․ նկուղ և 0,1 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 11100000 ՀՀ դրամ:
- Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր ք․, Տարոն-4 Ածխահատների թաղամաս, 17 շենք, 1 հասցեում գտնվող 76,43 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8700000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Նոր-Նորք, Ֆ․Նանսենի փողոց, 12 շենք, 5 հասցեում գտնվող 52,4 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 24800000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Գառնի, Շիրազի փողոց, 14 հասցեում գտնվող 270,9 ք․մ․ բնակելի տուն, 14,2 ք․մ․ թոնրատուն, 10,5 ք․մ․ կաթսայատուն և 0,108 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 25900000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան, Հրազդան ք․, Հարավային թաղամասի Գ․ Սարյան փողոց, 9 հասցեում գտնվող 246,48 ք․մ․ բնակելի տուն, 7,47 ք․մ․ անասնաշենք, 28 ք․մ․ կիսակառույց շինություն և 0,06 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 20600000 ՀՀ դրամ:
- Արարատի մարզ, համայնք Արարատ ք․, Խանջյան փողոց, 1գ շենք, 13 հասցեում գտնվող 53,05 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8600000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Շենգավիթ, Ա․Պոպովի փողոց, 65 հասցեում գտնվող 306,2 ք․մ․ բնակելի տուն, 4,6 ք․մ․ թռչնանոց, 21,3 ք․մ․ ծածկ և 0,03862 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 35500000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 07.10.2022թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 07.11.2022թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 22.09.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը`
- ք․ Երևան, Կենտրոն, Վ․Բրյուսովի փողոց, 30 շենք, 9 հասցեում գտնվող 111,8 ք․մ․ բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 56500000 ՀՀ դրամ:
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումներ՝ գույքը գրավադրված է:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում, դասական և հոլանդական եղանակով 07.10.2022թ.-ին, ժ.12:00-ին և հոլանդական եղանակով՝ 10․10․2022 թ․, նույն ժամին, մեկնարկային գին սահմանելով նախորդ փուլի հատման գինը։ Աճուրդի ավարտը՝ 10.10.2022թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կանխիկի շեմը չգերազանցելու դեպքում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին), կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտի նախորդող աշխատանքային օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցման փոփոխություն 22.09.2022

Ի փոփոխություն «Ժողովուրդ» օրաթերթի 08.09.2022թ. թիվ 126/2606/ և 09.09.2022թ. թիվ 127/2607/ համարների 6-րդ էջերում տպագրված «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Հրապարակային ծանուցման», տեղեկացնում ենք, որ «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի կողմից կազմակերպված «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող ստորև նշված լոտերի աճուրդային փուլերը տեղի կունենան՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում, դասական և հոլանդական եղանակով 26.09.2022թ.-ին, ժ.12:00-ին և հոլանդական եղանակով՝ 27․09․2022 թ․, նույն ժամին, այդ փուլի մեկնարկային գին սահմանելով նախորդ փուլի հատման գինը։ Աճուրդի ավարտը՝ 27.09.2022թ.
- ք․ Երևան, Շենգավիթ, Մանանդյան փողոց, 1 շենք, 20 հասցեում գտնվող 51,9 ք.մ. բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 21850000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Դավթաշեն 1 թաղամաս, 21/31 հասցեում գտնվող 0,21 հա հողամաս:Լոտի մեկնարկային գինը` 59000000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Դավթաշեն 1 թաղամաս, 21/32 հասցեում գտնվող 0,3 հա հողամաս:Լոտի մեկնարկային գինը` 84010000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Դավթաշեն, Աղաբաբյան փողոց, 1/12  հասցեում գտնվող 3,1832 հա հողամաս:Լոտի մեկնարկային գինը` 487000000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Շենգավիթ, Շիրակի փողոց, 74/2 հասցեում գտնվող 393,7 ք.մ. արտադրամաս, 38,7 ք․մ․ արտադրամաս, 23,2 ք․մ․ սան․հանգույց, 44,3 ք․մ․ պահեստ, 12,3 ք․մ․ արտադրամաս, 43,5 ք․մ․ պահեստ, 245,7 ք․մ․ շինություն-ծածկ, 62,2 ք․մ․ /124,4 խ․մ․/ պարիսպ և 0,1982 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 67500000 ՀՀ դրամ:
- ք․ Երևան, Կենտրոն, Վ․Անտառային փողոց, 124/15 հասցեում գտնվող 639 ք․մ․ բնակելի տուն (ավարտվածության աստիճանը՝ 50-80%), 70,5 ք․մ․ ավտոտնակ, 40 ք․մ․ լողավազան և 0,16 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 716000000 ՀՀ դրամ
- Կոտայքի մարզ, համայնք Քասախ հասցեում գտնվող 1,0626 հա հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14090000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Քասախ հասցեում գտնվող 4,5 հա հողամաս:Լոտի մեկնարկային գինը` 65000000 ՀՀ դրամ:
- Կոտայքի մարզ, համայնք Քասախ հասցեում գտնվող 5,71 հա հողամաս:Լոտի մեկնարկային գինը` 75700000 ՀՀ դրամ:
«Հրապարակային ծանուցման» մյուս դրույթները մնում են անփոփոխ:

Հայտարարություն 20.09.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31)  20.09.2022թ.-ից  յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի  աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 526185 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 19.09.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 22.09.2022թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 12:00-ից, իրականացվելու է «Մոգո» ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված 2011 թվականի արտադրության BMW X5 50ix մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը՝ 5650000 ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով:
   Լոտի աճուրդային վաճառքն իրականացվելու է օնլայն սակարկություններով՝  https://auctiononline.am  հարթակում:
   Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 15.09.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում 16.09.2022թ.-ին, ժամը 12:00-ին իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով: Աճուրդային վաճառքը կիրականացվի օնլայն սակարկություններով՝ auctiononline.am հարթակում:

Հայտարարություն 12.09.2022

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 16.09.2022թ.-ից շարունակվելու է «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ -ի կողմից ներկայացված հետևյալ լոտերի  աճուրդային վաճառքը`որպես մեկ միասնական համալիր.
-Պլատինե և պլատինեռոդիում համաձուլվածքներից իրեր՝ 8291.66 գրամ: Մեկնարկային գինը՝  85659327 ՀՀ դրամ:
-Պլատինե և պլատինեռոդիում համաձուլվածքներից իրեր՝ 8328.72 գրամ: Մեկնարկային գինը՝  79723422 ՀՀ դրամ:
-Արծաթյա իրեր՝ 468.8 գրամ: Մեկնարկային գինը՝  129466 ՀՀ դրամ
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 2.5%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն:  
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am (www.borsa.am) կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով: