ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Հրապարակային ծանուցում 12.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է հետևյալ լոտը՝
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Մխ. Հերացու փողոց, 22 շենք, թիվ 40 հասցեում գտնվող բնակարան, ընդհանուր մակերեսը՝ 78.32 ք.մ.:  Լոտի մեկնարկային գինը` 30600000 ՀՀ դրամ: 
Գույքը հանդիսանում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գրավի առարկա և զբաղեցված է գրավատուների կողմից: ՀՀ քաղ. օր-ի 272-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն գույքի իրացումից հետո նոր սեփականատիրոջ պահանջով գրավատուն պարտավոր է  մեկ ամսում ազատել գույքը:
        Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 29.04.2019թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքերի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք.Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am, www.llcbst.am կ

Հրապարակային ծանուցում 19.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Ֆլորես» Աճուրդի Տուն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը. 
 - ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի, Սանահին, Սարահարթ թաղամաս, 2/10ա շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 80 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14000000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 06.05.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Ֆլորես» ԱՏ ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում 1570005285290100 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.flores.am կայք:

Հայտարարություն 18.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվում է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված՝ նախկինում շահագործված, ֆիզիկապես և ֆունկցիոնալ մաշված հետևյալ  ապրանքանյութական արժեքների  աճուրդային վաճառքը.

- Համակարգիչներ

- Մոնիտորներ

- Տպիչներ

- Ցանցային սարքեր

- Հեռախոսներ

- Գրասենյակային կահույք

- Գրասենյակային և կենցաղային այլ սարք/սարքավորումներ:

Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)526185 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 17.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվում է «Վայոց ձորի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված՝ 1988 թվականի արտադրության GAZ-53-12 մակնիշի ավտոբուսի աճուրդային վաճառքը: Լոտի մեկնարկային գինը՝ 2000000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 16.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված 2007 թվականի արտադրության MAZDA 6 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը:Լոտի մեկնարկային գինը՝ 4000000 ՀՀ դրամ
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 15.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվում է «Հենրիկ Գասպարյանի անվան շախմատի և շաշկու օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված՝ 1991 թվականի արտադրության MOSKVICH 412IE մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 12.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը`
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Մսի կոմբինատ, 10 շենք, թիվ 42 հասցեում գտնվող 65.46 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 7100000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ, Արագած զանգված, 14 շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 50.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9070000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան, Ինտերնացիոնալ փողոց, 3 շենք, թիվ 10 հասցեում գտնվող 30.61 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6120000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Ապարան, Ս. Դավթի փողոց, թիվ 14 հասցեում գտնվող 236.98 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 54 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 43.22 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.1 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 22400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Տրդ. Ճարտարապետի փողոց, 17 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 48.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8070000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Մ. Ավետիսյան փողոց, 15 շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 60.74 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9870000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ համայնք, Մարգարյան փողոց, 45 շենք, թիվ 87 հասցեում գտնվող 65.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 21780000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ, Աբովյան փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 2 հասցեում գտնվող 265.6 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 122.3 ք.մ.  և 35.9 ք.մ.  մակերեսներով շինություններ, 20.5 ք.մ., 41.3 ք.մ., 17.6 ք.մ., 30.3 ք.մ. մակերեսներով շվաքարաններ, 12.4 ք.մ./24.8 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ  և 0.076 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 27800000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, Լմբատ-2 թաղամաս, 036 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 81.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8130000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, Պռոշյան փողոց, թիվ 33 հասցեում գտնվող 191.09 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 32.24 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 21 ք.մ. մակերեսով հացատուն, 19.52 ք.մ. մակերեսով շվաքարան և 0.06563 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 18720000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Հովհաննիսյան փողոց, 8/1 շենք, թիվ 9 հասցեում գտնվող 77.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 19690000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ համայնք, Մուղնի 6-րդ թաղամաս, թիվ 105 հասցեում գտնվող 143.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 0.1093 հա մակերեսով հողամաս, (գույքի կազմում առկա է ինքնակամ խարխուլ շինություն 27.1 ք.մ. և ծածկոց 8.7 ք.մ., որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 35.8 ք.մ. հանդիսանում է կառուցապատողի իրավունքը): Լոտի մեկնարկային գինը` 17820000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ համայնք, Պռոշյան փողոց, 24 շենք, թիվ 17 հասցեում գտնվող 52.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 11360000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս, 40 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 76.33 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 8480000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան, Շահումյան փողոց, թիվ 129 հասցեում գտնվող 201.67 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 7.2 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն և 0.038 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17430000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Սպիտակ, Շահումյան փողոց, թիվ 7/2 հասցեում գտնվող 190.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.03845 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 21336000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան, Իսրայել-Օրի փողոց, 5 շենք, թիվ 16 հասցեում գտնվող 68.86 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7800000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս, Քրիստափորի թիվ 41 հասցեում գտնվող 231.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 25.6 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.0935 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19680000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, Տերյան փողոց, թիվ 16 հասցեում գտնվող 153.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 13.4 ք.մ. մակերեսով պահեստ, 19.4 ք.մ./35 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ  և 0.0283 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12120000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, 16 թաղամաս, 25 շենք, թիվ 35 հասցեում գտնվող 79.8 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 16880000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Տիգրանյան փողոց, 3 շենք, թիվ 67 հասցեում գտնվող 94.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 24400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Շինարարների փողոց, 15/2 շենք, թիվ 118 հասցեում 84.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 21830000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Սիսակյան փողոց, 16 շենք, թիվ 130 հասցեում գտնվող 60.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 18960000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 29.04.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 03.06.2019թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am, www.llcbst.am կայքեր:

Հրապարակային ծանուցում 09.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Ֆլորես» Աճուրդի Տուն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը. 
 - ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Մոլդովական փողոց, թիվ 49/51 հասցեում գտնվող 607.45 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն (ավարտվածության աստիճանը՝ 50-80%), 24.4ք.մ. (61խ.մ.) պարիսպ և 0.108609 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 200000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Մ. Պարսեղովի  փողոց, թիվ 1/2 հասցեում գտնվող 284.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1.2 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ պարիսպ և 0.02997 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 57000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Տերյան փողոց, 19 շենք, թիվ 28-29 հասցեում գտնվող 211ք.մ. մակերեսով բնակարան (որից՝ 106.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան, 104.5 ք.մ. ձեղնահարկ): Լոտի մեկնարկային գինը` 244000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թումանյան փողոց, թիվ 2/6-2 հասցեում գտնվող 53.45 ք.մ. մակերեսով առևտրի սրահ և 0.0034 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 20600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Քաղցրաշեն, Աբովյան փողոց, թիվ 38 հասցեում գտնվող 295.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 24 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 18.1 ք.մ. մակերեսով դալան, 13.6 ք.մ. մակերեսով միջանցք, 29.7 ք.մ. մակերեսով թոնրատուն, 31.3 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 8.8 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.234 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16300000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, Քաղցրաշեն համայնքում գտնվող 0.168 հա մակերեսով հողամասի ½ բաժնեմաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 440000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Արին-Բերդի փողոց, թիվ 6/6 հասցեում գտնվող 141.4 ք.մ. մակերեսով վարչական շենք, 213.5 ք.մ. մակերեսով ավտո բոքսեր, 720 ք.մ. մակերեսով արտադրամաս, 90.14 ք.մ. մակերեսով պահեստ, 13.6 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 8 ք.մ. մակերեսով վառելանյութի լիցքավորման կայան, 0.725663 հա մակերեսով հողամաս և բետոնհանգույցի սարքավորում՝ HZS: Լոտի մեկնարկային գինը՝ 968000000ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Իսրայելյան փողոց, թիվ 1/1 հասցեում գտնվող 19.62 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 20.72 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 7.23 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 5.2 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 109.5 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 16.36 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 18.41 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 3.9 ք.մ. մակերեսով  բուխարի, 53.33 ք.մ. մակերեսով բուֆետ, 25.75 ք.մ. մակերեսով թոնրատուն, 56.07 ք.մ. մակերեսով շինություն, 10.7 ք.մ. մակերեսով  աղբյուր, 10.56 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 217.26 ք.մ. մակերեսով  թանգարան, 9.6 ք.մ. մակերեսով  պահակատուն, 24 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 208.5 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 63.05 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.7897 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 170000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան, ք. Ստեփանավան, 4-րդ միկրոշրջան, 3-րդ  փողոց, թիվ 9 հասցեում գտնվող 223.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 52 ք.մ. մակերեսով ատամնատեխնիկական լաբորատորիա, 6.7 ք.մ. մակերեսով պարիսպ և 0.059 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 45000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Գետափնյա, 4-րդ փողոց, թիվ 3/1 հասցեում գտնվող 75.2 ք.մ. մակերեսով գրասենյակ, 17.5 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 438.7 ք.մ. մակերեսով արտադրամաս, 53.4 ք.մ. (6.55 խ.մ.) պարիսպ, 10.1 ք.մ. մակերեսով ծածկ  և 0.06 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 177000000ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Տեղեր, Այգեգործական թաղամաս, 10-րդ փողոց, թիվ 8 հասցեում գտնվող 220.3 ք.մ. մակերեսով այգետնակ, 8 ք.մ. (13.6 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 69.1 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն և 0.143 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 23000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի պողոտա, 67 շենք, թիվ 24 հասցեում գտնվող 90 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 17500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր, Վարդանանց փողոց, 43/1 շենք, թիվ 13 հասցեում գտնվող 48.06 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9700000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 25.04.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Ֆլորես» ԱՏ ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում 1570005285290100 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարի): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.flores.am, www.akson.am կայքերը:

 

Հայտարարություն 08.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվում է «ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն» ՊՈԱԿ»-ի կողմից ներկայացված գույքի (ավտոմեքենաներ, կահույք, համակարգչային և կենցաղային տեխնիկա և այլ ապրանքանյութական արժեքներ) աճուրդային վաճառքը:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկի հետ կարող եք ծանոթանալ www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժնում կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 05.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 08.04.2019թ.-ից իրականացվելու է «Գորիսի պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից ներկայացված՝ ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված, 2008 թվականի արտադրության VAZ 21154-120-22 մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը: Լոտի մեկնարկային գինը՝ 350000 ՀՀ դրամ: Առաջին աճուրդը «դասական» եղանակով (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր նույն վայրում, նույն ժամին «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 04.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 08.04.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված, շահագործված, ֆիզիկապես և ֆունկցիոնալ մաշված, մեծամասամբ ոչ լրակազմ տարբեր մակնիշի գեներատորների, օսցիլոգրաֆների, ստաբիլիզատորների, պոտենցիոմետրների, չափիչ սարքերի, սնման աղբյուրների, փոխակերպիչների, հաճախաչափերի, տարբեր էլեկտրական սարքավորումների  և այլ ապրանքանյութական արժեքների  աճուրդային վաճառքը, որպես մեկ միասնական միավոր:
Ամբողջական ցանկին ծանոթանալու և այլ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել բորսա կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով: