ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Հրապարակային ծանուցում 09.04.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Ֆլորես» Աճուրդի Տուն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը. 
 - ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք, Մոլդովական փողոց, թիվ 49/51 հասցեում գտնվող 607.45 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն (ավարտվածության աստիճանը՝ 50-80%), 24.4ք.մ. (61խ.մ.) պարիսպ և 0.108609 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 200000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Մ. Պարսեղովի  փողոց, թիվ 1/2 հասցեում գտնվող 284.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1.2 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ պարիսպ և 0.02997 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 57000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Տերյան փողոց, 19 շենք, թիվ 28-29 հասցեում գտնվող 211ք.մ. մակերեսով բնակարան (որից՝ 106.5 ք.մ. մակերեսով բնակարան, 104.5 ք.մ. ձեղնահարկ): Լոտի մեկնարկային գինը` 244000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Թումանյան փողոց, թիվ 2/6-2 հասցեում գտնվող 53.45 ք.մ. մակերեսով առևտրի սրահ և 0.0034 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 20600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Քաղցրաշեն, Աբովյան փողոց, թիվ 38 հասցեում գտնվող 295.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 24 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 18.1 ք.մ. մակերեսով դալան, 13.6 ք.մ. մակերեսով միջանցք, 29.7 ք.մ. մակերեսով թոնրատուն, 31.3 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 8.8 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.234 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16300000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, Քաղցրաշեն համայնքում գտնվող 0.168 հա մակերեսով հողամասի ½ բաժնեմաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 440000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Արին-Բերդի փողոց, թիվ 6/6 հասցեում գտնվող 141.4 ք.մ. մակերեսով վարչական շենք, 213.5 ք.մ. մակերեսով ավտո բոքսեր, 720 ք.մ. մակերեսով արտադրամաս, 90.14 ք.մ. մակերեսով պահեստ, 13.6 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 8 ք.մ. մակերեսով վառելանյութի լիցքավորման կայան, 0.725663 հա մակերեսով հողամաս և բետոնհանգույցի սարքավորում՝ HZS: Լոտի մեկնարկային գինը՝ 968000000ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Իսրայելյան փողոց, թիվ 1/1 հասցեում գտնվող 19.62 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 20.72 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 7.23 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 5.2 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 109.5 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 16.36 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 18.41 ք.մ. մակերեսով ճաշախուց, 3.9 ք.մ. մակերեսով  բուխարի, 53.33 ք.մ. մակերեսով բուֆետ, 25.75 ք.մ. մակերեսով թոնրատուն, 56.07 ք.մ. մակերեսով շինություն, 10.7 ք.մ. մակերեսով  աղբյուր, 10.56 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 217.26 ք.մ. մակերեսով  թանգարան, 9.6 ք.մ. մակերեսով  պահակատուն, 24 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 208.5 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 63.05 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.7897 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 170000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան, ք. Ստեփանավան, 4-րդ միկրոշրջան, 3-րդ  փողոց, թիվ 9 հասցեում գտնվող 223.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 52 ք.մ. մակերեսով ատամնատեխնիկական լաբորատորիա, 6.7 ք.մ. մակերեսով պարիսպ և 0.059 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 45000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Գետափնյա, 4-րդ փողոց, թիվ 3/1 հասցեում գտնվող 75.2 ք.մ. մակերեսով գրասենյակ, 17.5 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 438.7 ք.մ. մակերեսով արտադրամաս, 53.4 ք.մ. (6.55 խ.մ.) պարիսպ, 10.1 ք.մ. մակերեսով ծածկ  և 0.06 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 177000000ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Տեղեր, Այգեգործական թաղամաս, 10-րդ փողոց, թիվ 8 հասցեում գտնվող 220.3 ք.մ. մակերեսով այգետնակ, 8 ք.մ. (13.6 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 69.1 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն և 0.143 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 23000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի պողոտա, 67 շենք, թիվ 24 հասցեում գտնվող 90 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 17500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր, Վարդանանց փողոց, 43/1 շենք, թիվ 13 հասցեում գտնվող 48.06 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9700000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 25.04.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Ֆլորես» ԱՏ ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում 1570005285290100 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարի): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.flores.am, www.akson.am կայքերը:

 

Հրապարակային ծանուցում 14.06.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը. 
- ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Շերամի փողոց, 27 շենք, թիվ 40 հասցեում գտնվող 83.7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ Ջրաբեր հասցեում գտնվող 0.35 հա մակերեսով վարելահող: Լոտի մեկնարկային գինը` 3500000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 01.07.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 14.06.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 12:00-ից իրականացվում է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ և շարժական գույքերի  աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ կայքի «հատուկ առաջարկներ» բաժին կամ զանգահարել (011)526185 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 13.06.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 19.06.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ՌԱՕ Մարս» ՓԲԸ-ի  կողմից ներկայացված՝ նախկինում շահագործված և անսարք հետևյալ լոտերի աճուրդային վաճառքը.
1. Օդի կոմպրեսոր 550 կվտ “Atlas Copso”,  մոդել  ZR-6-98,  4 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը  1700000 ՀՀ դրամ:
2. Օդի չորացման հանգույց, “Denko Ltd”,  մոդել  11WN,  4 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը 500000 ՀՀ դրամ:
3. Օդի կոմպրեսոր 350 կվտ “Atlas Copso”,  մոդել  ZR-4-57,  1 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը 700000 ՀՀ դրամ:
4. Օդի չորացման հանգույց, B2610,  1 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը 200000 ՀՀ դրամ:
5. Ռեսիվեր օդի 6 խ.մ.,  5 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը 300000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 13.06.2019

«Ակսոն» ԱՀ  Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 13.06.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվում  է  «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված՝ 2002 թվականի արտադրության  ԳԱԶ 3110 մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը` 650000 ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 13.06.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 14.06.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. BYDF3GL-1, հաշվառման համարանիշը՝ 309 OV 61, թող. տարեթիվը՝ 2013, լոտի մեկնարկային գինը՝ 1400000 ՀՀ դրամ:
2. BYDF3GL-1, հաշվառման համարանիշը՝ 310 OV 61, թող. տարեթիվը՝ 2013, լոտի մեկնարկային գինը՝ 1400000 ՀՀ դրամ:
3. BYDF3GL-1, հաշվառման համարանիշը՝ 311 OV 61, թող. տարեթիվը՝ 2013, լոտի մեկնարկային գինը՝ 1400000 ՀՀ դրամ:
4. BYDF3GL-1, հաշվառման համարանիշը՝ 312 OV 61, թող. տարեթիվը՝ 2013, լոտի մեկնարկային գինը՝ 1400000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 13.06.2019

Բորսայի հարթակում պարբերաբար իրականացվում է բազմանուն և բազմաբնույթ ապրանքանյութական արժեքների վաճառք, այդ թվում՝ ՀՀ բանկերում, վարկային կազմակերպություններում և գրավատներում գրավադրված գույքերի աճուրդային վաճառք՝ հրապարակային սակարկություններով: Վաճառքի են ներկայացված նաև բազմաթիվ պետական հիմնարկների և ձեռնարկությունների օտարման ենթակա տրանսպորտային միջոցները, սարք-սարքավորումները, համակարգչային տեխնիկան, կահույքը և այլ արժեքներ: 
Հանդիսանալով բորսային խոշորագույն հարթակ, մենք ապահովում ենք ապրանքների ու ծառայությունների առուվաճառքի գործարքների քանակային և ծավալային աճը, ինչպես նաև հաճախորդների քանակի ավելացումը՝ ամուր գործընկերական հարաբերությունների ներքո:  

Հայտարարություն 12.06.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 12.06.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված՝ 2011 թվականի արտադրության  DODGE DURANGO 3.6 մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը` 14200000 ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)526185 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 12.06.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 12:00-ից իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի  աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)526185 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 11.06.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 12.06.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԶԻՆԱՌ»  ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված՝ 1989 թվականի արտադրության ԳԱԶ 5312 մակնիշի բեռնատար ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը` 850000 ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)526185 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 10.06.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 11.06.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված՝ 1996 թվականի արտադրության ԳԱԶ 31029-050 մակնիշի ավտոմեքենայի աճուրդային վաճառքը` 850000 ՀՀ դրամ մեկնարկային գնով:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)526185 հեռախոսահամարով: