ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Հրապարակային ծանուցում 30.11.2018

«Ֆլորես» Աճուրդի Տուն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են հետևյալ լոտերը.
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին օտարման իրավունքով պատկանող. 
 - ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Շինարարների փողոց, 2 շենք, թիվ 3 հասցեում գտնվող 74.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6600000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Հունան Ավետիսյան փողոց, 18 շենք, թիվ 6 հասցեում գտնվող 39.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 4600000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող. 
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, Բաշինջաղյան փողոց, թիվ 74/1 հասցեում գտնվող 241.2 ք.մ. մակերեսով կենցաղ-սպասարկման սրահ, 61.4 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն, 0.014 հա մակերեսով հողամաս,: Լոտի մեկնարկային գինը` 70000000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 17.12.2018թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2018թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Ֆլորես» ԱՏ ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում 1570005285290100 հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.flores.am, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 24.05.2019

    «Ֆլորես» Աճուրդի Տուն ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ին օտարման իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
1.1ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր, 5-րդ դաշտ, թիվ 6 հասցեում գտնվող 11824.9 ք.մ. մակերեսով ջերմոց, 1.250777 հա մակերեսով հողամաս (որից գյուղատնտեսական վարելահող՝ 0.063784 հա, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության՝ 1.186993 հա): Լոտի մեկնարկային գինը` 1361900000 ՀՀ դրամ:
1.2 Սարք-սարքավորումներ՝ Crone clw3000  կաթսա, Crone clw3000  կաթսայի ծխատար, Zanthing RKB 10MM G (200 mbar)  այրիչ, 2 հատ Johnson pomp հարվածային պոմպ, 5 հատ Johnson pomp ուղղաձիգ պոմպ, 2 հատ Johnson pomp անվտանգության կափույր, Flamco Stag ընդարձակման բակ, Zanthing ղեկավարման վահանակ, Zanthing հաճախականության փոխանցման սարք, 7000 մետր խողովակաշար d=50մմ,  3 հատ Iwaki magnet pump  դոզավորող պոմպ, ավազե ֆիլտր, 2 հատ Lowara SHE  սնուցման պոմպ, 2 հատ Priva connext ցուցիչներ EC և pH, Priva connext Մոդուլ Priva EC/pH, Priva connext սնուցման սարք 24VDC, Agrotech didam պարարտանյութերի տարողություն 500 լիտր կափարիչով, Agrotech didam պարարտանյութերի տարողություն 1000 լիտր կափարիչով, Agrotech didam ցինկապատ տարողություն մաքուր ջրի, Zanthing  CO2 գազի փոխանցման հանգույց, Zanthing  ղեկավարման վահանակ, Zanthing  հաճախականության փոխանցման սարք: Լոտի մեկնարկային գինը` 215500000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են: 1.1 և 1.2 լոտերի վաճառքը՝ որպես մեկ միասնական միավոր (համալիր)՝ 1577400000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 11.06.2019թ.-ին ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի մեկնարկային գնի 0.6%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Ֆլորես» ԱՏ ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում 1570005285290100 հաշվեհամարին կամ կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք.Երևան,  Սայաթ-Նովա պողոտա 40, 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am, www.flores.am  կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 24.05.2019

«ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Դիլիջան, Օրջոնոկիձե փողոց, 4-րդ նրբանցք,   թիվ 2/2 հասցեում գտնվող 261.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 30.2 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 16 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք  և 0.112 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 33280000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Գորիս, Ավանգարդ փողոց, թիվ 31 հասցեում գտնվող 251.7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն  և 0.11 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17420000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ, Սուրբ Մ.Խորենացու փողոց,   թիվ 21 հասցեում գտնվող 158.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2.7 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն  և  0.0358 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19340000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ, Մաշտոցի փողոց,  48 շենք,  թիվ 36 հասցեում գտնվող 83.8 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 17720000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Երվանդ Քոչարի փողոց, 23 շենք, թիվ 54 հասցեում գտնվող 91.02 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 38000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Կ.Ուլնեցու փողոց, 2-րդ փակուղի, 4 շենք, թիվ 2 հասցեում գտնվող 36.9 ք.մ.  մակերեսով  բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 13400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ, Սպանդարյան,  թիվ 9/5 հասցեում գտնվող 51.7 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 7330000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ, ՈԿՖ բանավան,   թիվ 10/4-6շ  հասցեում գտնվող  38.22 ք.մ. մակերեսով առևտրի սրահ  և 0.00419 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 5900000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ, Աբովյան փողոց, 6 շենք,  թիվ 24 հասցեում գտնվող 38.1 ք.մ.  մակերեսով  բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 5400000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արարատ, Ե.Չարենցի փողոց, 1 շենք,  թիվ 20 հասցեում գտնվող 91.55 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 11720000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Մասիս, Նոր թաղամաս, Շիրազի փողոց, 2-րդ նրբանցք,  թիվ 4 հասցեում գտնվող 249.3 ք.մ. մակերեսով խանութ և աշխատանքային գրասենյակ  և 0.0096 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 31710000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Մեծամոր,  թիվ 1 հասցեում գտնվող 105.2 ք.մ. մակերեսով ճաշարան, 15.1 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ  բաց պատշգամբ և 0.01312 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14180000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Մովսես Խորենացու փողոց, 43 շենք, թիվ 44 հասցեում գտնվող 95.6 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 35470000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ,  ք. Երևան, Արաբկիր, Քանաքեռ ՀԷԿ, 8 շենք, թիվ 25 հասցեում գտնվող 65.6 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 20180000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Տավուշի մարզ, համայնք Իջևան, Մյասնիկյան փողոց, թիվ 38 հասցեում գտնվող  248.03 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 17.92 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ և 0.05143 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 19440000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի, Դավիթ-Բեկի նրբանցք,  թիվ 31/1  հասցեում գտնվող  83.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն  և 0.00888 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 16560000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Հրազդան, Ջրառատ թաղամաս, թիվ 26/1 հասցեում գտնվող  154.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 29.25 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 7.5 ք.մ. մակերեսով գետնատուն և 0.12 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12960000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր, Բաղրամյան պողոտա, թիվ 1/3 հասցեում գտնվող  65.63 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 29 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 37 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 24.2 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 56.5 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.0921 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 8650000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Վանաձոր, Տարոն-4 Բելառուսների թաղամաս, 20բ շենք, թիվ 5 հասցեում գտնվող 98.72 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6150000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան, Որոտան փողոց, 7 շենք, թիվ 20 հասցեում գտնվող 76.16 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9130000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Սևան, Կարմիր բանակի փողոց, 2 շենք, թիվ 10 հասցեում գտնվող 99.83 ք.մ.  մակերեսով բնակարան և 18.88 ք.մ.  մակերեսով հարթակ: Լոտի մեկնարկային գինը` 8150000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, 16 թաղամաս, 31, թիվ 18 հասցեում գտնվող 79.3 ք.մ.  մակերեսով շինություն (բնակարան): Լոտի մեկնարկային գինը` 18040000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ, Թամազյան փողոց, թիվ 99 հասցեում գտնվող  118.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 3.4 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 9.7 ք.մ. մակերեսով լոգարան, 2.7 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց  և 0.041 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 11220000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան, Որոտան փողոց, 6 շենք, թիվ 13 հասցեում գտնվող 37.31 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 3990000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Տաշիր, 9 թաղամաս, Շիրազի փողոց, թիվ 10 հասցեում գտնվող  206.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 47.3 ք.մ. մակերեսով խորդանոց, 38.8 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.072 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 18730000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, Վանաձոր համայնք, Կարբիշևի նրբանցք,  թիվ 19 հասցեում գտնվող  193.22 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1.26 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 44.54 ք.մ. մակերեսով տնտեսական շինություն, զրուցարան և 0.02392 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14880000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Գ.Սունդուկյան փողոց, 15/2 շենք, թիվ 18 հասցեում գտնվող 78.1 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 27440000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, գյուղ Զովունի,  38-րդ փողոց,  թիվ 8-3/3 հասցեում գտնվող  67.22 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 0.95 ք.մ. /1.71 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.02 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14110000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք.Երևան, Աջափնյակ, Լուկաշին 1 փող,   թիվ 44  հասցեում գտնվող  123.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և  4.0 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն: Լոտի մեկնարկային գինը` 22910000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Մասիս, 7-րդ փողոց,  թիվ  59 հասցեում գտնվող  95.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2.71 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 10.5 ք.մ. մակերեսով թռչնանոց, 32.6 ք.մ. մակերեսով ծածկ  և 0.07 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17570000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ 16 թաղամաս, 38  շենք, թիվ 118 հասցեում գտնվող 79.7 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 16330000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք.Երևան, Աջափնյակ, Կարապետյան փողոց,  թիվ  48 հասցեում գտնվող  197.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 6.4 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 6.2 ք.մ. մակերեսով հավաբուն  և 0.08025 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 41560000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ, Եղբայրության փողոց, 9  շենք, թիվ 10 հասցեում գտնվող 59.48 ք.մ.  մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 22910000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 11.06.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 15.07.2019թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am, www.llcbst.am կայքեր:

Հրապարակային ծանուցում 24.05.2019

«ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Կրեդիտ Կորպ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ին  գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը. 
 - ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Վ. Փափազյան փողոց, 22 շենք, թիվ 5 հասցեում գտնվող 50.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 20500000 ՀՀ դրամ: 
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 11.06.2019թ.-ին ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1.7%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am,www.llcbst.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 24.05.2019

«Բի Էս Թի» ՍՊԸ (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Գառնի-Լեռ» Գիտաարտադրական Միավորում» ԲԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը. 
 - ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ համայնք, Ֆուչիկի փողոց, թիվ 27 հասցեում գտնվող 578.4 ք.մ. մակերեսով արտադրամաս, 0.01702 հա մակերեսով հողամաս (սեփականություն) և  0.3456 հա մակերեսով հողամաս (9.6% բաժնային սեփականություն):  Լոտի մեկնարկային գինը` 17145000 ՀՀ դրամ: Գնորդը լրացուցիչ պետք վճարի նաև 0.01702 հա մակերեսով հողամասի կադաստրային արժեքը:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 11.06.2019թ.-ին ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 4%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am www.akson.am,  կայքերը:

Հայտարարություն 23.05.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 11.06.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ լոտի (որպես մեկ համալիր) աճուրդային վաճառքը՝ «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով.
Կոմպրեսոր HD GUMTER, Կոմպրեսոր CAV 05-10, WOP OHBD HARD 12 հատ: Մեկնարկային գինը 525810000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 21.05.2019

«ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը. 
- ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն 3 թաղամաս, թիվ 105 հասցեում գտնվող 0.04 հա մակերեսով հողամաս և ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն 3 թաղամաս, թիվ 106 հասցեում գտնվող 0.04 հա մակերեսով  հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 87000000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 06.06.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 17.05.2019

«Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է հետևյալ լոտը՝
- ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Խնձորուտ 2-րդ փողոց, 2-րդ փակուղի,  թիվ 12 հասցեում գտնվող 262.17 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 14.57 քմ մակերեսով մառան, 6.81 ք.մ. /16.34 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 8.76 ք.մ. /21.02 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.11106 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 23300000 ՀՀ դրամ: 
Գույքը հանդիսանում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի գրավի առարկա և զբաղեցված է գրավատուների կողմից: ՀՀ քաղ. օր-ի 272-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն գույքի իրացումից հետո նոր սեփականատիրոջ պահանջով գրավատուն պարտավոր է  մեկ ամսում ազատել գույքը:
        Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 03.06.2019թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքերի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք.Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am, www.llcbst.am կայք:

Հայտարարություն 15.05.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 16.05.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված՝ շահագործված, ֆիզիկապես և ֆունկցիոնալ մաշված հետևյալ լոտերի աճուրդային վաճառքը.
ՄԿՊ-110 կվ յուղային անջատիչի աղեղմարիչ խուց, 6 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը 150000 ՀՀ դրամ:
ՄԿՊ-110 կվ յուղային անջատիչի աղեղմարիչ խցի շունտ, 6 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը 30000 ՀՀ դրամ:
ՄԿՊ-110 կվ յուղային անջատիչի շարժաբեր ՇՊԵ-33,  6 հատ: Միավորի մեկնարկային գինը 320000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 10.05.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 13.05.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է   «Նաիրիտ-2» ՓԲԸ-ի  կողմից ներկայացված՝  շահագործված, ֆիզիկապես և ֆունկցիոնալ մաշված,  ապակոմպլեկտավորված, ոչ լրակազմ,  մեծամասամբ հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի տարբեր տիպի սարքերի և սարքավորումների,  ինչպես նաև այլ ապրանքանյութական արժեքների  աճուրդային վաճառքը՝ «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011)526185 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 07.05.2019

«ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը. 
 - ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Ձորաղբյուր, Ջերմոցների փողոց, թիվ 3 հասցեում գտնվող 23145.33 ք.մ. մակերեսով ջերմոց, 2.881083 հա մակերեսով հողամաս (որից վարելահող՝ 0.559083 հա, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների՝ 2.3220հա) և շարժական գույք, մասնավորապես՝Crone clw4800  կաթսա, Crone clw4800  կաթսայի ծխատար, Zanthing RKB 5.0 MMG  այրիչ, 2 հատ Johnson pomp հարվածային պոմպ, 11 հատ Johnson pomp ուղղաձիգ պոմպ, 3 հատ Johnson pomp անվտանգության կափույր, Ecoflex ընդարձակման բակ, Zanthing ղեկավարման վահանակ, Zanthing հաճախականության փոխանցման սարք, 13000 մետր խողովակաշար d=50մմ, 3 հատ Iwaki magnet pump  դոզավորող պոմպ, ավազե ֆիլտր, 3 հատ Lowara SHE  սնուցման պոմպ, 2 հատ Priva connext ցուցիչներ EC և pH, Priva connext Մոդուլ Priva EC/pH, Priva connext սնուցման սարք 24VDC, 5 հատ Stolze  պարարտանյութերի տարողություն 2000լիտր կափարիչով, Stolze  ցինկապատ տարողություն մաքուր ջրի, Zanthing  CO2 գազի փոխանցման հանգույց, Zanthing  ղեկավարման վահանակ, Zanthing  հաճախականության փոխանցման սարք: Լոտի մեկնարկային գինը` 2456400000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 23.05.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 0.3%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը: