ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Հայտարարություն 27.04.2018

 Բորսան առաջարկում է նվազագույն վարձավճարով և սեղմ ժամկետներում կատարել անշարժ գույքի, բիզնեսի և ներդրումային նախագծերի, հաստոցների և սարքավորումների, տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև այլ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների գնահատում՝ հետևյալ գործառնությունների շրջանակներում.
• առուվաճառք, 
• ներդրումներ, այդ թվում՝ կանոնադրական կապիտալում,
• հիմնական միջոցների վերագնահատում հաշվապահական հաշվառման նպատակով,
• սննկացման գործընթաց,
• գույքի բաժանում,
• հավատարմագրային կառավարման հանձնում,
• լրացուցիչ բաժնետոմսերի թողարկում,
• ձեռնարկության վերակազմակերպում, լուծարում,
• բռնագանձման հետևանքով իրացում,
• այլ գործընթացներ:
      Արժևորելով մեր մասնագիտական դերակատարությունը և կարևորությունը շուկայում՝ առաջարկում ենք մրցունակ, բարձրորակ և բարեխիղճ ծառայություններ:

Հայտարարություն 15.05.2018

Տեղեկացնում ենք, որ «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) շարունակվում է «Ֆլորես» Աճուրդի Տուն ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) կողմիվ կազմակերծված, «ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի աճուրդային գործընթացը, նշված մեկնարկային գնով.
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Հրազդանի կիրճ, թիվ 4/1  հասցեում գտնվող 58429.4 ք.մ. մակերեսով տարածք, 28.0 ք.մ. մակերեսով տոմսարկղեր, 23.0 ք.մ. մակերեսով առևտրի սրահ, 93.0 ք.մ. մակերեսով սրճարան, 41.3 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 9.238832 հա մակերեսով հողամաս (հողամասի կադաստրային արժեքը վճարված չէ):  Լոտի մեկնարկային գինը` 11483280000 ՀՀ դրամ: Բացի լոտի մեկնարկային գնի վճարման պարտավորությունից, գնորդին է անցնում նաև հողամասի 1522189969 ՀՀ դրամ կադաստրային արժեքի վճարման պարտավորությունը:
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումներ՝ գույքը գրավադրված է:
  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել «Հատուկ առաջարկներ» բաժին:

Հայտարարություն 05.05.2018

«Ակսոն» ապրանքա-հումքային Բորսայի հարթակում (հասցե՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31), յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 12:00-ին իրականացվում է ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ներկայացված գույքի, մասնավորապես՝ ավտոպահեստամասերի, կալցիումի կարբոնատի, օրթոպեդիկ սարքավորումների և հարմարանքների, տարբեր տեսակի հագուստի և կոշիկների, ալկոհոլային խմիչքների և այլ ապրանքանյութական արժեքների աճուրդային վաճառք: Ամբողջական ցուցակին կարող եք  ծանոթանալ կայքի «Վաճառվող լոտեր» բաժնում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելել Բորսա:

Հրապարակային ծանուցում 04.05.2018

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Ֆլորես» Աճուրդի Տուն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին  օտարման իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը. 
 - ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ Արզումանյան փողոց 10 շենք, թիվ 9 հասցեում գտնվող 70.3 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 17800000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր Գրիբոյեդովի  փողոց 5 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 500.5 ք.մ. մակերեսով սրճարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 450000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն Հյուսիսային պողոտա 6 շենք, 24 օբյեկտ հասցեում գտնվող 115.0 ք.մ. մակերեսով առևտրի օբեկտ: Լոտի մեկնարկային գինը` 135000000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 21.05.2018թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2018թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Ֆլորես» ԱՏ ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում 1570005285290100 հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.flores.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 27.04.2018

Բորսայի հարթակում պարբերաբար իրականացվում է բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և գրավատների կողմից ներկայացված` գրավադրված ոսկերչական իրերի, տրանսպորտային միջոցների և այլ գույքի աճուրդային վաճառք: 
Լոտերի ամբողջական ցանկի, ընթացիկ գների և սակարկությունների պայմանների մասին տեղեկատվությանը  կարող եք ծանոթանալ կայքի համապատասխան բաժիններում:

Հրապարակային ծանուցում 06.04.2018

«Ֆլորես» Աճուրդի Տուն ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում  իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը`
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Հրազդանի կիրճ, թիվ 4/1  հասցեում գտնվող 58429.4 ք.մ. մակերեսով տարածք, 28.0 ք.մ. մակերեսով տոմսարկղեր, 23.0 ք.մ. մակերեսով առևտրի սրահ, 93.0 ք.մ. մակերեսով սրճարան, 41.3 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 9.238832 հա մակերեսով հողամաս (հողամասի կադաստրային արժեքը վճարված չէ):  Լոտի մեկնարկային գինը` 12759200000 ՀՀ դրամ: Բացի լոտի մեկնարկային գնի վճարման պարտավորությունից, գնորդին է անցնում նաև հողամասի 1522189969 ՀՀ դրամ կադաստրային արժեքի վճարման պարտավորությունը:
Լոտի նկատմամբ սահմանափակումներ՝ գույքը գրավադրված է:
     Աճուրդը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում, 25.04.2018թ.-ից, ժ.12:00-ին,  տասն աշխատանքային օր դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2018թ. (աճուրդի ավարտի ժամկետը ենթակա է երկարաձգման՝ լրացուցւչ ծանուցման միջոցով): Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Ֆլորես» Աճուրդի Տուն» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում 1570005285290100 հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.flores.am և www.akson.am կայքերը:

 

Հրապարակային ծանուցում 20.03.2018

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ)  օտարման իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը`
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ, Իսակովի փողոց թիվ 29/3 հասցեում գտնվող 72.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 13880000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Գորիս  համայնք, Սյունիքի փողոց, 12 շենք, թիվ 21 հասցեում գտնվող 88.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 8570000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, Գյումրի համայնք, Կ. Դեմիրճյան փողոց, 73 շենք, թիվ 12 հասցեում գտնվող 74.55 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 10560000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնք, Աբովյան փողոց, թիվ 21 հասցեում գտնվող 100 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 8.4 ք.մ. մակերեսով մառան, 8.8 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 1 ք.մ. /2.2խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.022 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 21090000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Վազգեն Ա փողոց, 40 շենք, թիվ 24 հասցեում գտնվող 72.0 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 13810000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, Վանաձոր համայնք, Սուխումի փողոց, 12 շենք, թիվ 25 հասցեում գտնվող 45.13 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 3450000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, Գյումրի համայնք, Անի թաղամաս, 3-րդ փողոց, 3 շենք, թիվ 88 հասցեում գտնվող 77.58 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 6820000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, Գյումրի համայնք, Թբիլիսյան խճուղի, 6ա շենք, թիվ 3 հասցեում գտնվող 81.71 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը`11830000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, Արտաշատ համայնք, Օգոստոսի 23 փողոց, թիվ 33 հասցեում գտնվող 103.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 19.36 ք.մ. մակերեսով խոհանոց, 8.2 ք.մ. մակերեսով սանհանգույց, 10.1 ք.մ. մակերեսով թոնրատուն, 14.8 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 21.2 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.10574 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 17000000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի համայնք, Նոր Արեշ 27 փողոց, թիվ 25 հասցեում գտնվող 216.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.02974 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 25200000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Աշտարակ, Հողագործների փողոց, 13 շենք, թիվ 11 հասցեում գտնվող 32.1 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 4890000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Չարենցավան, 2-րդ միկրոշրջան, 2-րդ թաղամաս,  1 շենք, թիվ 4 հասցեում գտնվող 66.4 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 6570000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Վեդի, Ս. Նիկողոսյան փողոց, թիվ 37 հասցեում գտնվող 180.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 7.8 ք.մ. մակերեսով մառան, 7.5 ք.մ. մակերեսով մառան, 23.3 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 14.3 ք.մ. մակերեսով հացատուն, 16 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 42.7 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 13.1 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 6.7 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 20.2 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.194 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 17660000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արալեզ, Եղիշե Չարենց փողոց, թիվ 43 հասցեում գտնվող 348.31 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 202.72 ք.մ. մակերեսով շինություն, 1.9 ք.մ. մակերեսով շինություն, 28.4 ք.մ. մակերեսով ծածկ  և 0.345 հա մակերեսով հողամաս (առկա է 7.5 ք.մ. դարպաս, 150 ք.մ. ցանկապատ):  Լոտի մեկնարկային գինը` 28700000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ համայնք, Լենինգրադյան փողոց, 14 շենք, թիվ 10 հասցեում գտնվող 53.2 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 12670000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ համայնք, Շինարարների փողոց, 15/2 շենք, թիվ 109 հասցեում գտնվող 63.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 16190000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ համայնք, 16 թաղամաս, 46 շենք, թիվ 127 հասցեում գտնվող 48.6 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը`  8610000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի համայնք, Գաջեգործների 2 փողոց, թիվ 28 հասցեում գտնվող 34.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 77.6 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն և 0.048 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 17090000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր համայնք, Մամիկոնյանց փողոց, 19 շենք, թիվ 24 հասցեում գտնվող 88.9 ք.մ. մակերեսով բնակարան:  Լոտի մեկնարկային գինը` 43300000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Նորք-Մարաշ համայնք, Նորքի 6-րդ փողոց, թիվ 15/1 հասցեում գտնվող 146.5 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 37.5 ք.մ. մակերեսով  ինքնակամ կառուցված կցակառույց և 14.9 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 0.024836 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 36830000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Շենգավիթ համայնք, Ֆրունզե փողոց, թիվ 78/1 հասցեում գտնվող 228.17 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 46.67 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 32.03 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 21.33 ք.մ. մակերեսով լողավազան, 27.04 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 3.94 ք.մ. մակերեսով ջրավազան և 0.079632 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը`65240000  ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 05.04.2018թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 14.05.2018թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am կայքը:

Հրապարակային ծանուցում 16.03.2018

«Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում  իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ին  սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը.
- Մարզ Կոտայք, համայնք Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, թիվ 31/1 հասցեում գտնվող 378,97 ք.մ. մակերեսով խանութ և 0.017 հա մակերեսով  հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 40000000 ՀՀ դրամ:
- Մարզ Գեղարքունիք, համայնք Սևան, Գ. Մարզպետունու փողոց, թիվ 4 հասցեում գտնվող 183.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 36 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.08 հա մակերեսով  հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12000000 ՀՀ դրամ:
- Մարզ Գեղարքունիք, համայնք Սևան,   Ցամաքաբերդ թաղամաս, Գայի փողոց, թիվ 21 հասցեում գտնվող 252.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, կաթսայատուն՝ 7,2 ք.մ., անանսնաշենք՝ 12,1 ք.մ., ավտոտնակ՝ 61,2 ք.մ., խորդանոց՝ 6,6 ք.մ., խանութ՝ 27,3 ք.մ., հողամաս՝ 0,0885 հա: Լոտի մեկնարկային գինը` 17400000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 02.04.2018թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2018թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am կայքը:

 

 

Հրապարակային ծանուցում 16.03.2018

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ)  իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն գյուղական համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը`
- ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, համայնք Դավթաշեն, 8-րդ փողոց, թիվ 3/1 հասցեում գտնվող 238.1 ք.մ. մակերեսով բաղնիք, 3.53ք.մ. (7.06 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ, 0.0471 հա և 0.0272 հա  մակերեսներով հողամասեր:  Լոտի մեկնարկային գինը` 3140000 ՀՀ դրամ: 
     Աճուրդը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 02.04.2018թ.-ին և 03.04.2018թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2018թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 13.03.2018

«Ֆլորես» Աճուրդի Տուն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին  օտարման իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը. 
 - ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան, Վիրահայոց մայրուղի Գործարան հասցեում գտնվող 373.1 ք.մ. մակերեսով վարչական շենք, 979.6 ք.մ. մակերեսով դրոշշման արտադրամաս, 401.3 ք.մ. մակերեսով պահեստ, 979.6 ք.մ. մակերեսով մեխանիկական արտադրամաս, 979.6 ք.մ. մակերեսով հավաքման արտադրամաս, 35.6 ք.մ. (88.1 խ.մ.) մակերեսով պարիսպ և 1.572 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 71800000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Ստեփանավան, Իսահակյան փողոց, թիվ 16 հասցեում գտնվող 299.2 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 7.7 ք.մ. մակերեսով պարիսպ և 0.0462 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 12900000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 29.03.2018թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 01.06.2018թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Ֆլորես» ԱՏ ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում 1570005285290100 հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.flores.am, www.akson.am կայքերը:

Հրապարակային ծանուցում 13.03.2018

«Ֆլորես» Աճուրդի Տուն ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) «Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում  իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ)  օտարման իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերը`
- ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն համայնք, Վերֆելի փողոց, թիվ 5 հասցեում գտնվող 355.34 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.045 հա մակերեսով հողամաս (ըստ նոր չափագրման բնակելի տան ընդհանուր մակերեսը՝ 368.1 ք.մ., որից օրինական կառուցված՝ 356.5 ք.մ., ինքնակամ կառուցված՝ 11.6 ք.մ., հողամասի մակերեսը՝ 0.033019 հա):  Լոտի մեկնարկային գինը` 87860000  ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք, Հաղթանակի 2 փողոց, թիվ 17 հասցեում գտնվող 137.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 65.8 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 99.7 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված շինություններ, 0.00667 հա մակերեսով ինքնակամ զբաղեցրած հողամաս և 0.07 մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 26740000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Փոքր Վեդի, Դ. Բեկի փողոց, թիվ 20 հասցեում գտնվող 195.7 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 144.4 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություններ և 0.16 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 14120000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 29.03.2018թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 01.06.2018թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Ֆլորես» ԱՏ ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում 11500076982469 հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև համապատասխան գույքի աճուրդի ավարտին նախորդող օրը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.flores.am, www.akson.am կայքերը: