ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Լոտացուցակ

Հատուկ առաջարկներ

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում են բորսային հարթակում աճուրդային վաճառքի ներկայացված հատուկ առաջարկների լոտացուցակը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար առաջարկում ենք այցելել բորսա կամ կապ հաստատել պատասխանատու անձի հետ։
N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ) նկարներ
1 Հասարակական նշանակության շինություն, մակերեսը 1067.8 ք.մ., ծածկոցներ 35.2 ք.մ., պահեստներ՝ 23.4 ք.մ., ենթակայան՝ 23.0 ք.մ., ջրավազան՝ 35.0 ք.մ., օժ. շինություն՝ 15.2 ք.մ., պահակակետ 12.1 ք.մ., պարիսպ 23.75 ք.մ.: Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք համայնք, Մոլդովական փողոց, № 45/1 համալիր 1 163000000
2 Մարզահամալիր, այդ թվում՝ 58429.4 ք.մ. մակերեսով տարածք, 28.0 ք.մ. մակերեսով տոմսարկղեր, 23.0 ք.մ. մակերեսով առևտրի սրահ, 93.0 ք.մ. մակերեսով սրճարան, 41.3 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 9.238832 հա մակերեսով հողամաս (հողամասի կադաստրային արժեքը վճարված չէ): Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Հրազդանի կիրճ, թիվ 4/1: *Բացի լոտի մեկնարկային գնի վճարման պարտավորությունից, գնորդին է անցնում նաև հողամասի 1522189969 ՀՀ դրամ կադաստրային արժեքի վճարման պարտավորությունը: Աճուրդը՝ 25.04.2018թ.-ից համալիր 1 12759200000
3 Բնակարան, մակերեսը՝ 113.3ք.մ. (ծառայում է որպես գեղեցկության սրահ) : Հասցե՝ ք. Երևան, Աբովյան փողոց փակուղի 5 շենք, թիվ 1: հատ 1 107100000
4 Հիվանդանոց, մակերեսը`9358.1 ք.մ., 43.3 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 586.7 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառույց և 0.92452 հա մակերեսով հողամաս (հողամասի կադաստրային արժեքը վճարված չէ): Հասցե`ՀՀ, ք.Երևան, Կենտրոն Ձորափի փողոց, թիվ 40: համալիր 1 1464300000