ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Լոտացուցակ

Այլ նյութական արժեքներ

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում են բորսային հարթակում աճուրդային վաճառքի ներկայացված այլ նյութական արժեքների լոտացուցակը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար առաջարկում ենք այցելել բորսա կամ կապ հաստատել պատասխանատու անձի հետ։
Վաճառողի ծածկագիր N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի սկզբնական գինը (դրամ) Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ)